OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 69. Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit erääntymisen tai uudelleenhinnoittelun mukaan

                               
31.12.2015 1 kk tai alle >1-3 kk >3-12 kk >1-2 v >2-5 v > 5 v Yhteensä
Rahoitusvarat  
Käteiset varat 8 581 - - - - - 8 581
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
 
  Saamistodistukset 110 58 42 103 520 25 858
Saamiset luottolaitoksilta 180 60 130 47 7 1 425
Saamiset asiakkailta 18 579 20 687 31 879 554 2 186 1 306 75 192
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Saamistodistukset 424 402 240 440 5 485 4 304 11 295
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat  

Saamistodistukset 45 38 25 - 0 - 108
Rahoitusvarat yhteensä 27 919 21 246 32 316 1 144 8 198 5 637 96 459
Rahoitusvelat  
Velat luottolaitoksille 896 685 93 - - - 1 673
Velat asiakkaille 51 694 2 823 3 078 320 66 238 58 220
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 937 6 367 3 600 3 009 6 180 5 613 27 706
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 76 459 181 0 80 794 1 590
Rahoitusvelat yhteensä* 55 603 10 333 6 951 3 330 6 326 6 645 89 188


31.12.2014 1 kk tai alle >1-3 kk >3-12 kk >1-2 v >2-5 v > 5 v Yhteensä
Rahoitusvarat  
Käteiset varat 3 888 - - - - - 3 888
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
 
  Saamistodistukset 7 105 53 17 119 53 354
Saamiset luottolaitoksilta 269 105 135 82 95 0 686
Saamiset asiakkailta 20 553 19 574 27 125 342 1 827 1 262 70 683
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Saamistodistukset 302 323 475 616 2 515 4 051 8 282
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat  

Saamistodistukset 95 39 13 12 32 0 191
Rahoitusvarat yhteensä 25 114 20 145 27 801 1 068 4 588 5 367 84 084
Rahoitusvelat
Velat luottolaitoksille 863 662 251 - - - 1 776
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
4 - - - - - 4
Velat asiakkaille 44 445 2 557 3 272 594 69 227 51 163
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 1 607 5 694 4 778 1 940 7 719 3 217 24 956
Velat, joilla on huonompi etuoikeus - 136 4 65 0 816 1 020
Rahoitusvelat yhteensä 46 920 9 049 8 304 2 599 7 788 4 260 78 920