OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 67. OP Ryhmän varainhankinnan rakenne

Milj. € 31.12.2015 Osuus, % 31.12.2014 Osuus, %
Velat luottolaitoksille 1 673 1,8 1 776 2,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 0,0 4 0,0
Velat asiakkaille
Talletukset 51 941 54,3 48 775 57,9

Muut 6 279 6,6 2 388 2,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Sijoitus- ja yritystodistukset sekä ECP:t 6 411 6,7 6 980 8,3

Joukkovelkakirjat 21 294 22,3 17 976 21,3
Muut velat 3 625 3,8 3 447 4,1
Velat, joilla huonompi etuoikeus 1 590 1,7 1 020 1,2
Lisäosuuspääoma 106 0,1 192 0,2
Jäsenosuudet 154 0,2 148 0,2
Tuotto-osuudet 2 502 2,6 1 561 1,9
Yhteensä 95 575 100,0 84 267 100,0