OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 66. Luottotappioiden ja arvonalentumisten kehitys

Milj. € 2011 2012 2013 2014 2015
Saamisten arvonalentumiset 200 175 171 181 190
Saamisten arvonalentumisten peruutukset -97 -60 -72 -87 -88
Suoritukset poistetuista saamisista -11 -14 -15 -13 -15
Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten nettomuutos 10 -2 -1 7 -9
Yhteensä 101 99 84 88 78


Vuonna 2015 luotto- ja takaustappioiden ja arvonalentumisten osuus luotto- ja takauskannasta oli 0,10 % (0,12)