OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 65. Saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta sekä ongelmasaamiset


                             

Saamiskanta      
31.12.2015 Ei arvon-
alennettu
(brutto)
Arvon-
alennettu
(brutto)
Yhteensä Arvon-
alentumiset
Tasearvo
Saamiset  
Saamiset luottolaitoksilta 426 - 426 1 425
Saamiset asiakkailta 73 903 620 74 523 497 74 026
  josta pankkitakaussaamiset 6 17 23 18 5
Rahoitusleasing 1 166 - 1 166 0 1 166
Yhteensä 75 495 620 76 115 498 75 617
Saamiset sektoreittain  
Yritykset 25 491 471 25 961 391 25 571
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 124 0 1 124 2 1 122
Kotitaloudet 47 528 143 47 671 101 47 570
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 665 6 671 4 667
Julkisyhteisöt 688 - 688 0 688
Yhteensä 75 495 620 76 115 498 75 617Saamiskanta      
31.12.2014 Ei arvon-
alennettu
(brutto)
Arvon-
alennettu
(brutto)
Yhteensä Arvon-
alentumiset
Tasearvo
Saamiset  
Saamiset luottolaitoksilta 686 - 686 - 686
Saamiset asiakkailta 69 445 558 70 003 483 69 521
  josta pankkitakaussaamiset 3 20 23 21 3
Rahoitusleasing 1 162 - 1 162 - 1 162
Yhteensä 71 293 558 71 851 483 71 369
Saamiset sektoreittain  
Yritykset 23 199 450 23 649 385 23 264
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 420 - 1 420 - 1 420
Kotitaloudet 45 381 103 45 483 98 45 385
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 617 5 622 0 622
Julkisyhteisöt 677 - 677 - 677
Yhteensä 71 293 558 71 851 483 71 369
 

Arvonalentumiset
31.12.2015 Ei arvon-
alennettu
(brutto)
Arvon-
alennettu
(brutto)
Yhteensä Rästit Saamis-
kohtaiset
Saamisryhmä-
kohtaiset
Ongelmasaamiset  
Saamiset luottolaitoksilta - - - - - 1
Saamiset asiakkailta 1 920 620 2 540 386 441 56
  josta pankkitakaussaamiset 6 17 23 12 18 0
Rahoitusleasing 3 - 3 0 - -
Yhteensä 1 923 620 2 543 386 441 57
Ongelmasaamiset sektoreittain  
Yritykset 476 471 947 255 358 32
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0 0 0 0 0 2
Kotitaloudet 1 440 143 1 583 128 79 22
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 7 6 13 3 4 1
Julkisyhteisöt - - - 0 - 0
Yhteensä 1 923 620 2 543 386 441 57


 

Arvonalentumiset
31.12.2014 Ei arvon-
alennettu
(brutto)
Arvon-
alennettu
(brutto)
Yhteensä Rästit Saamis-
kohtaiset
Saamisryhmä-
kohtaiset
Ongelmasaamiset  
Saamiset asiakkailta 1 501 558 2 059 371 417 65
  josta pankkitakaussaamiset 3 20 23 11 20 1
Rahoitusleasing 0 - 0 0 - -
Tilien ja limiittien ylitykset 0 - 0 0 - -
Yhteensä 1 501 558 2 059 371 417 65
Ongelmasaamiset sektoreittain  
Yritykset 480 450 930 239 354 31
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0 - 0 0 - -
Kotitaloudet 1 015 103 1 118 130 63 35
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 6 11 3 0 0
Julkisyhteisöt 0 - 0 0 - -
Yhteensä 1 501 558 2 059 371 417 65
                               


Ongelmasaamiset


                 

31.12.2015 Terveet ("performing") saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta (brutto) Järjestämättömät ("non-performing") saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta (brutto) Saamiset luotto-
laitoksilta ja
asiakkailta (brutto)
Saamis-
kohtaiset
arvon-
alentumiset
Saamiset luotto-
laitoksilta ja
asiakkailta (netto)
Yli 90 pv erääntyneet       543   543 223 319
Maksukyvyttömäksi luokitellut 499   499 175 325
Lainanhoitojoustot  

Uudelleen neuvoteltu 1 310
191
1 501 43 1 458
Yhteensä 1 310
1 233   2 543 441 2 102
                               


Ongelmasaamiset


                             
31.12.2014 Terveet ("performing") saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta (brutto) Järjestämättömät ("non-performing") saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta (brutto) Saamiset luotto-
laitoksilta ja
asiakkailta (brutto)
Saamis-
kohtaiset
arvon-
alentumiset
Saamiset luotto-
laitoksilta ja
asiakkailta (netto)
Yli 90 pv erääntyneet       511   511 241 270
Maksukyvyttömäksi luokitellut 507   507 149 358
Lainanhoitojoustot  

Uudelleen neuvoteltu 836
205
1 041 27 1 014
Yhteensä 836
1 223   2 059 417 1 642
                               


Yli 90 päivää erääntyneenä saamisena raportoidaan jäljellä oleva pääoma sellaisesta saamisesta, jonka korko tai pääoma on ollut erääntyneenä ja maksamatta yli kolme kuukautta. Maksukyvyttöminä sopimuksina raportoidaan kahden heikoimman luottoluokan (11–12) omaavat sopimukset. Lainanhoitojoustoina raportoidaan saamiset, joiden ehtoja on neuvoteltu uudelleen asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä johtuen. Uudelleen neuvoteltujen saamisten lainaehtoja on helpotettu asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuen esimerkiksi myöntämällä lyhennysvapaa, jonka kesto on 6–12 kk. Aikaisemmin ongelmasaamisissa raportoidut ns. alihintaiset saamiset ja nollakorkoiset on poistettu lainanhoitojouston määritelmästä.

                               
Tunnusluku, % 2015 2014
Saamiskohtaiset arvonalentumiset, % ongelmasaamisista 17,3 % 20,3 %
                               

 

Erääntyneiden rahoitusvarojen maturiteettijakauma


                   
 
 
31.12.2015 alle 30 pv. 30-90 pv. 90-180 pv. yli 180 pv. Yhteensä
Erääntyneet saamiset, ei arvonalennettu 561 276 104 191 1 132

31.12.2014 alle 30 pv. 30-90 pv. 90-180 pv. yli 180 pv. Yhteensä
Erääntyneet saamiset, ei arvonalennettu 590 300 99 117 1 106