OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

OP RYHMÄN RISKIASEMA

 

Liite 64. Rahoitusvaroista kirjatut arvonalentumistappiotMilj. €
31.12.2015 31.12.2014
Johdannaissopimukset


Kaupankäyntitarkoituksessa 0 0
Lainat ja muut saamiset


Myönnetyt lainat 60 67

Takaussaamiset 18 21
Myytävissä olevat rahoitusvarat


Osakkeet ja osuudet 2 4
Rahoitusvarat yhteensä 79 92