OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

OP RYHMÄN RISKIASEMA

 

Liite 63. OP Ryhmän vastuiden maajakauma

Pääosa OP Ryhmän maavastuista on EU-maissa. Vastuut sisältävät kaikki tase-erät sekä taseen ulkopuoliset erät ja ne perustuvat vakavaraisuudessa käytettyihin arvoihin.
OP Ryhmän vastuiden maajakauma 31.12.2015
Milj. € Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luotto-
laitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman
pääoman
ehtoiset
sijoitukset*
Vakuu-
delliset
saamis-
todistukset**
Muut Kokonais-
vastuut
Suomi 12 764 360 38 645 52 565 793 449 1 041 106 615
Baltia 71 0 1 294 19 0 - - 1 385
Muut Pohjoismaat 86 774 699 136 21 1 517 14 3 246
Saksa 2 502 275 49 250 20 861 6 3 964
Ranska 375 499 124 234 47 926 25 2 229
GIIPS-maat*** 82 21 75 24 29 39 60 332
Muut EU-maat 2 642 1 393 521 586 917**** 1 068 16 7 144
Muu Eurooppa 2 225 87 80 24 82 1 501
USA 19 314 118 416 191 - 12 1 070
Venäjä - 26 16 14 4 - - 59
Aasia - 200 80 52 42 - 2 376
Muut maat 39 52 58 46 478**** 1 031 6 1 709
Yhteensä 18 582 4 139 41 767 54 421 2 566 5 973 1 183 128 631


* Sisältää myös korkorahastoja 286 miljoonaa euroa.

** Muodostuu RMBS, ABS ja Covered Bond sijoituksista.

*** Espanjan vastuut olivat yhteensä 97 miljoonaa euroa ja Italian 99 miljoonaa euroa.

**** Sisältää pääosin sijoituksia Muissa EU-maissa Eurooppa rahastoihin ja Muissa maissa Emerging Markets ja Global rahastoihin.

OP Ryhmän vastuiden maajakauma 31.12.2014
Milj. € Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luotto-
laitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman
pääoman
ehtoiset
sijoitukset*
Vakuu-
delliset
saamis-
todistukset**
Muut Kokonais-
vastuut
Suomi 6 531 202 36 621 50 241 627 400 989 95 612
Baltia 189 2 791 15 0 - 0 997
Muut Pohjoismaat 117 659 593 115 13 1 191 10 2 698
Saksa 1 633 214 33 275 4 424 - 2 583
Ranska 313 583 129 184 32 910 - 2 151
GIIPS-maat*** 16 23 126 17 17 362 0 561
Muut EU-maat 1 351 1 410 303 539 957**** 668 2 5 231
Muu Eurooppa - 165 95 42 7 87 - 395
USA - 295 107 178 107 - - 686
Venäjä - 79 37 17 2 - - 134
Aasia - 381 74 38 55 - - 549
Muut maat 9 64 12 62 556**** 515 - 1 218
Yhteensä 10 159 4 077 38 922 51 723 2 376 4 557 1 002 112 816


* Sisältää myös korkorahastoja 694 miljoonaa euroa.

** Muodostuu RMBS, ABS ja Covered Bond sijoituksista.

*** Espanjan vastuut olivat yhteensä 161 miljoonaa euroa ja Italian 143 miljoonaa euroa.

**** Sisältää pääosin sijoituksia Muissa EU-maissa Eurooppa rahastoihin ja Muissa maissa Emerging Markets ja Global rahastoihin.