OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

 

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Lataa liite 111. PDF-tiedostona.