OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 104. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

PD/LGD-menetelmä

31.12.2015 31.12.2014
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
PD,
keski-
määrin, %
Riski-
paino,
keski-
määrin, %
Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
PD,
keski-
määrin, %
Riskipaino,
keskimäärin, %
2,5−5,5
2 334 1,3 279,2 2 309 1,3 279,2
6,0−7,0 3 1,3 279,2 3 1,3 279,7
Yhteensä 2 337 1,3 279,2 2 312 1,3 279,2


Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäisiä vakuutusyhtiöomistuksia vastuina 2,3 miljardia euroa ja riskipainotettuina erinä 6,5 miljardia euroa. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten PD/LGD-menetelmää käytetään OP Ryhmän strategisiin sijoituksiin. Ryhmän vakuutusyhtiösijoitukset käsitellään valvojan luvan mukaisesti oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa. PD/LGD-menetelmän mukainen minimi PD näille sijoituksille on 1.25. OP Ryhmä on lokakuussa 2015 saanut EKP:lta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä aiemman käytännön mukaisesti. EKP on kuitenkin varannut mahdollisuuden luvan peruuttamiseen osana valvojan optioiden harmonisointia. Mahdollinen poikkeusluvan poistuminen ja siirtyminen vakuutusyhtiösijoitusten vähennyskäsittelyyn heikentäisi OP Ryhmän ydinvakavaraisuutta noin 0,6 prosenttiyksikköä. Käsittelymuutoksella ei kuitenkaan olisi vaikutusta OP Ryhmän todelliseen riskinkantokykyyn.

Yksinkertainen menetelmä


31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Vastuun määrä Riskipai-
notetut erät
Omien
varojen
vaade
Vastuun määrä Riskipai-
notetut erät
Omien
varojen
vaade
Private equity sijoitukset, riskipaino 190 % 41 78 6 122 231 19
Pörssilistatut sijoitukset, 290 % 31 89 7 89 257 21
Muut, riskipaino 370 % 195 720 58 195 720 58
Yhteensä 266 887 71 405 1 208 97