OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 103. Luottolaitosvastuut rating-luokittain (FIRB)


31.12.2015
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
1,0−2,0


2 407 76,3 0,0 14,1 4,1 119 4,9 0
2,5−5,5 4 678 58,8 0,1 22,3 4,8 857 18,3 2
6,0−7,0 103 86,8 1,8 45,0 1,0 142 138,9 1
7,5−8,5 17 22,0 5,5 45,0 0,4 29 165,2 0
9,0−10,0 1 65,9 27,8 45,0 0,0 2 288,8 0
11,0−12,0 0 75,0 100,0 45,0 0,0 0 0,0 0
Yhteensä 7 206 62,0 0,1 19,9 4,5 1 149 16,0 3


31.12.2014
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
1,0−2,0


2 210 75,1 0,0 14,5 4,1 112 5,1 0
2,5−5,5 3 969 51,0 0,1 28,3 4,4 1 005 25,3 2
6,0−7,0 101 62,4 2,4 20,2 1,8 61 61,1 0
7,5−8,5 110 22,8 6,3 16,2 1,5 67 60,9 1
9,0−10,0 1 58,2 20,4 45,0 0,1 3 262,6 0
11,0−12,0 0 - 100,0 45,0 1,4 0 0,0 0
Yhteensä 6 390 51,5 0,2 23,2 4,2 1 249 19,5 4


* Keskimääräisessä PD:ssä ja riskipainossa ei ole huomioitu maksukyvyttömiä eli rating-luokkia 11,0 ja 12,0.

Luottolaitosvastuiden luokittelumallin antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty luottolaitosvastuiden pisteytyksiä sekä ulkoisia luottoluokituksia ja niitä vastaavia maksukyvyttömyystietoja. Aineiston epävarmuus on huomioitu korjaamalla PD-arvoja varovaisuusmarginaalilla.