OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 101. Vähittäisvastuut rating-luokittain (AIRB)

Kaikki vähittäissaamiset
31.12.2015
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
Henkiöasiakkaat yhteensä


47 420 85,6 0,8 14,7 13,7 3 519 7,4 136
A 30 327 85,2 0,0 13,2 14,4 446 1,5 1
B 9 697 86,7 0,1 15,6 13,1 449 4,6 2
C 3 685 89,4 0,5 18,9 11,6 540 14,7 3
D 2 033 84,0 2,3 19,9 11,5 697 34,3 9
E 1 346 78,1 21,1 19,9 11,0 1 053 78,3 55
F 333 - 100,0 25,0 20,5 334 100,5 65
Yritysasiakkaat yhteensä 1 543 70,8 3,9 23,0 5,4 457 29,6 26
2,5−5,5 507 71,1 0,3 14,6 5,9 35 6,9 0
6,0−7,0 603 69,5 1,2 25,9 4,6 141 23,3 2
7,5−8,5 249 72,7 4,9 28,7 4,2 102 41,0 4
9,0−10,0 130 72,8 28,2 27,4 4,1 87 66,8 10
11,0−12,0 54 - 100,0 32,9 18,9 92 172,2 11
Yhteensä 48 963 84,4 0,9 14,9 13,5 3 976 8,1 162
                               


Kaikki vähittäissaamiset

31.12.2014
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
Henkiöasiakkaat yhteensä


45 654 84,8 0,9 14,9 13,7 3 898 8,5 146
A 27 075 84,6 0,0 12,8 14,3 390 1,4 1
B 10 492 84,8 0,1 15,4 13,3 488 4,6 2
C 3 922 88,1 0,5 18,5 12,5 567 14,4 4
D 2 352 82,6 2,2 23,9 10,8 909 38,6 12
E 1 514 83,7 21,4 21,6 11,5 1 249 82,5 69
F 298 - 100,0 24,9 25,4 296 99,3 58
Yritysasiakkaat yhteensä 1 486 71,6 5,2 24,1 5,6 515 34,7 32
1,0−2,0 0 76,7 0,0 12,6 2,2 0 1,0 0
2,5−5,5 458 72,6 0,4 15,0 6,0 40 8,7 0
6,0−7,0 576 70,0 1,5 27,1 4,6 159 27,6 2
7,5−8,5 252 72,9 5,4 29,0 4,2 108 42,8 4
9,0−10,0 137 74,1 36,0 28,4 4,6 93 68,1 14
11,0−12,0 64 - 100,0 32,9 20,0 115 180,8 12
Yhteensä 47 140 83,6 1,1 15,1 13,5 4 413 9,4 179
                               

 

Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset

31.12.2015
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
Henkiöasiakkaat yhteensä


42 617 79,9 0,7 11,7 14,1 2 363 5,6 65
A 28 817 80,1 0,0 11,2 14,3 355 1,2 1
B 8 326 79,5 0,1 12,3 13,5 300 3,6 1
C 2 669 80,9 0,5 12,8 13,6 270 10,1 2
D 1 523 77,4 2,3 13,2 12,8 430 28,2 5
E 1 018 72,4 21,8 13,2 13,0 758 74,4 30
F 262 - 100,0 17,3 18,5 251 95,8 27
Yritysasiakkaat yhteensä 840 69,9 3,7 7,9 6,3 130 15,5 5
2,5−5,5 290 71,0 0,3 4,5 7,1 6 2,1 0
6,0−7,0 347 68,6 1,0 8,6 5,7 33 9,4 0
7,5−8,5 107 70,7 5,0 11,1 4,9 31 29,2 1
9,0−10,0 70 73,0 29,1 11,3 4,7 35 49,8 2
11,0−12,0 26 - 100,0 13,7 15,1 25 94,7 2
Yhteensä 43 457 78,7 0,7 11,6 13,9 2 493 5,7 70

Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset
31.12.2014
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino, keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
Henkiöasiakkaat yhteensä


41 285 80,3 0,8 11,7 14,1 2 508 6,1 66
A 25 865 80,5 0,0 11,1 14,3 317 1,2 1
B 9 274 79,5 0,1 12,3 13,7 341 3,7 1
C 3 125 80,9 0,5 12,8 13,9 314 10,1 2
D 1 662 77,5 2,3 13,4 13,0 471 28,4 5
E 1 127 77,6 21,8 13,3 13,7 846 75,0 33
F 232 - 100,0 16,8 22,3 219 94,4 23
Yritysasiakkaat yhteensä 821 70,8 4,9 8,1 6,4 145 17,7 6
1,0−2,0 0 60,0 0,0 3,2 7,4 0 0,2 0
2,5−5,5 262 72,5 0,3 4,6 7,1 7 2,6 0
6,0−7,0 341 69,5 1,4 8,5 5,6 38 11,2 0
7,5−8,5 116 70,2 5,6 11,3 4,9 35 30,6 1
9,0−10,0 72 73,9 36,8 11,7 5,4 35 49,0 3
11,0−12,0 30 - 100,0 13,3 15,5 30 97,6 2
Yhteensä 42 107 79,1 0,9 11,6 14,0 2 653 6,3 71
                               


* Keskimääräisessä PD:ssä ja riskipainossa ei ole huomioitu maksukyvyttömiä eli rating-luokkia F, 11,0 ja 12,0.

 

         

Vähittäisvastuiden henkilöasiakkaiden maksukykyä arvioitavien luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa henkilöasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa ja ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on hyödynnetty työttömyysasteita vuodesta 1989 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla.

 

Vähittäisvastuiden yritysasiakkaiden luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa yritysasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa sekä ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on käytetty konkurssiosuuksia vuodesta 1987 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla. Nykyään käytössä olevat yritysasiakkaiden maksukyvyttömyyden todennäköisyydet (PD) otettiin käyttöön ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015.