OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 100. Luottoriskin standardimenetelmän vastuut riskipainoittain ennen ja jälkeen luottoriskin vähentämistekniikoita


31.12.2015 31.12.2014
Riski-
paino-%, milj. €
Vastuuarvo ennen luottoriskin vähentämis-
tekniikoita
Vastuuarvo luottoriskin vähentämis-
tekniikoiden jälkeen
Riski-
painotetut erät
Vastuuarvo ennen luottoriskin vähentämis-
tekniikoita
Vastuuarvo luottoriskin vähentämis-
tekniikoiden jälkeen
Riski-
painotetut erät
0

19 524
22 065 -
8 797
11 300 -
10

3
3 0
-
- -
20

302
84 56
322
322 52
35

456
456 157
-
- -
50

24
25 12
11
11 6
75

1 243
1 215 907
2 945
2 945 822
100

1 934
1 922 1 757
1 542
1 542 1 442
150

11
11 16
11
11 16
250

40
40 100
109
109 273
Muut riski-
painot


32
32 22
0
0 0
Yhteensä

23 569
25 852 3 026
13 737
16 241 2 610


OP Ryhmän vakavaraisuuslaskennassa sovelletaan vastuun riskipainon määrittämiseksi luottoriskin standardimenetelmässä Moody's Investors Service tai Fitch Ratings –luottoluokituslaitosten luokituksia saamisiin valtioilta ja keskuspankeilta sekä yrityksiltä. Ulkoinen luottoluokitus määrää saamisen luottoluokan. Saamisen vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa riskipaino määräytyy luottoluokan mukaan. Myös valtiovastuisiin on käytetty luottoluokan mukaisia riskipainoja.

Kansainvälisten kehityspankkien saamisten riskipaino voi määräytyä myös muutoin kuin ulkoisen luottoluokituksen perusteella. Mikäli riskipainoon vaikuttaa ulkoinen luottoluokitus, käytetään vakavaraisuuslaskennassa tällöin yllä mainittujen luottoluokituslaitosten luokituksia myös kansainvälisten kehityspankkien saamisten riskipainottamisessa.
Saamisille käytetään vakavaraisuuslaskennassa sen liikkeeseenlaskuohjelman tai –järjestelyn arvopaperikohtaista luottoluokitusta, johon kyseinen saaminen kuuluu. Jos tätä luokitusta ei ole käytettävissä, käytetään liikkeeseenlaskijan yleistä luottoluokitusta, mikäli se on käytettävissä.