OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 48. Annetut vakuudet


31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Tasearvo Tasearvo
Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut


Kiinnitykset 1 1

Pantit 5 6

Luotot (covered bondien vakuutena) 10 053 8 937

Muut 671 999
Muut annetut vakuudet


Pantit* 3 969 6 273
Annetut vakuudet yhteensä 14 699 16 216Vakuudelliset muut velat 507 474
Asuntovakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds) 9 003 7 811
Vakuudelliset velat yhteensä 9 510 8 285


* josta 2 000 miljoonaa euroa päivän sisäisen limiitin vakuuksia