OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 47. Huonommalla etuoikeudella olevat saamistodistukset

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Julkisesti noteeratut


Muilta 23 19

Yhteensä 23 19
Muut


Muilta 2 2
Yhteensä 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin sisältyvät yhteensä 25 21Sijoitusomaisuus

Julkisesti noteeratut


Muilta 15 17

Yhteensä 15 17
Muut


Muilta 1 1

Yhteensä 1 1
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät yhteensä 16 17