OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 46. Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 646 189
Myytävissä olevat, josta


käypään arvoon arvostettavat 10 537 7 317
Eräpäivään asti pidettävät 40 120
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset yhteensä 11 223 7 626


OP Ryhmässä oikeus keskuspankkirahoitukseen on vain Pohjola Pankki Oyj:lla.