OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 5. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen kannan siirto

Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen (Suomi-yhtiö) yksilöllinen henkivakuutuskanta on siirtynyt 31.12.2015 OP Henkivakuutus Oy:lle poislukien vahinkovakuutusluonteiset henkilövakuutukset, jotka siirtyivät Pohjola Vakuutus Oy:lle.
Suomi-yhtiön yksilöllinen henkivakuutuskanta käsittää noin 130 000 sopimuskokonaisuutta, joissa on noin 300 000 vakuutusta. Vakuutukset on pääsääntöisesti myyty asiakkaille ennen 1.7.1997. Suomi-yhtiö ei ole myöntänyt uusia vakuutuksia enää vuoden 2005 jälkeen. Vakuutuskannan luovutuksessa vakuutussopimukset siirtyvät entisin ehdoin ja näin ollen Suomi-yhtiön myöntämät pysyvät lisäedut säilyvät. Suomi-yhtiö on ollut alasajovaiheessa jo 10 vuotta, jolloin OP on hoitanut siirtyvää vakuutuskantaa ja vastannut asiakaspalvelusta Suomi-yhtiön asiakkaille.
Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyi käyvin arvoin arvostettua omaisuutta ja vakuutusvelkaa 1,3 miljardia euroa. Kannan siirrolla ei ole välitöntä tulosvaikutusta OP Ryhmälle.
Milj. € Siirrossa käytetyt käyvät arvot
Henkivakuutustoiminnan varat


Aineettomat hyödykkeet

Vakuutussopimukset 20

Sijoitusomaisuus 1 238

Muut varat 2
Vahinkovakuutustoiminnan varat

Rahat ja pankkisaamiset 31
Varat yhteensä 1 291

Henkivakuutustoiminnan velat
Vakuutusvelka 1 260
Vahinkovakuutustoiminnan velat
Vakuutusvelka 31
Velat yhteensä 1 291OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta hankki syyskuussa 2014 omistukseensa suomalaisille verkkokaupoille maksupalveluja tarjoavan Checkout Finland Oy:n koko osakekannan. Checkout Finland Oy:n yhdistelyllä ei ollut olennaista vaikutusta ryhmän tulokseen ja taseeseen.