Strategiska utvecklingsprogram

Förvaltningsrådet vid gruppens centralinstitut fastställde i juni fem nya utvecklingsprogram för gruppen. Utvecklingsprogrammen är ett svar på den kraftiga förändringen i omvärlden samt på det förnyelsebehov som förändringarna i kundbeteendet ger upphov till. Programmen kommer att kräva betydande investeringar i utveckling av produkter, tjänster, teknik och kompetens.


Utvecklingsprogrammen anger riktlinjer för hur gruppens kundägda grund ska stärkas, hur gruppen ska förbereda sig för möjligheterna och utmaningarna hos digitaliseringen samt hur de tre rörelsesegmenten ska utvecklas i huvuddrag. Utöver det här har ett utvecklingsprojekt för hälsa och välbefinnande godkänts och inletts redan tidigare. I december 2015 beslöt centralinstitutets förvaltningsråd inleda arbetet med att revidera strategin.