Samhällsansvar

Samhällsansvaret är en fast del av OPs affärsrörelse och strategi. Grunden för ansvaret är våra gemensamma värden, vår starka kapitaltäckning och kompetenta riskhantering. Inom arbetet kring samhällsansvaret beaktas det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret. OP Gruppens mål inom samhällsansvaret är att vara en föregångare inom branschen i Finland.

Läs mer i rapporten OP 2015 och i bilagan OP GRI-information, som bildar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI G4-riktlinjerna.