Rating

Rating


Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Utsikter Långfristig kapitalanskaffning Utsikter
Standard & Poor's A-1+ Negativa AA- Negativa
Moody's P-1 Stabila Aa3 Stabila

Pohjola Bank Abp har ratingar från Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited och Moody's Investors Service Ltd. Vid bedömningen av Pohjolas rating beaktar ratinginstituten hela OP Gruppens ekonomiska situation.

OP Gruppens eller Pohjola Bank Abp:s ratingar har inte ändrats under 2015.

I november 2015 sade OP Gruppen och Pohjola Bank Abp upp avtalet om Fitchs rating, och avtalet upphörde 31.12.2015. Fitch bekräftade och slopade 6.1.2016 OP Gruppens och Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating A+ och kortfristiga rating F1.

Standard & Poor's bekräftade 2.12.2015 Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+. Utsikterna för ratingarna förblev negativa.

Moody's bekräftade 29.6.2015 Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till Aa3 och kortfristiga rating till P-1. Utsikterna förblev stabila.