Konkurrens- och konsumentverkets begäran om utredning

OP Gruppen fick 14.12.2015 en utredningsbegäran av Konkurrens- och konsumentverket. Bakom utredningen ligger en begäran om åtgärd som If Skadeförsäkringsbolag Ab lämnat till myndigheterna. Myndigheterna reder ut OP Gruppens marknadsställning inom hushållsbankstjänster och prissättningen av skadeförsäkringsprodukter.

Till följd av begäran om åtgärd avhåller sig företagen i OP Gruppen tills vidare från den gemensamma intressebevakningen vid Finansbranschens centralförbund, med undantag av arbetsmarknadsfrågorna.