Händelser efter räkenskapsperioden

Visa Inc lade i november 2015 ett uppköpserbjudande på Visa Europe Ltd. Köpet som väntas bli genomfört under början av 2016 behöver ännu få samtycken av myndigheterna. OP Andelslags direktion godkände för sin del uppköpserbjudandet i januari. Om köpet genomförs kommer OP Gruppen enligt preliminära och obekräftade beräkningar att få en realisationsvinst på cirka 70 miljoner euro 2016.


OP Gruppen och Suomi-bolaget inledde i januari 2016 förhandlingar om överlåtelsen av Suomi-bolagets individuella pensionsförsäkringsbestånd på cirka 3,2 miljarder euro till OP-Livförsäkrings Ab. Målet är att under mars göra upp en plan för överlåtelsen av försäkringsbeståndet och föra ärendet för beslut till bolagsstämmorna under våren 2016.